I Skurup och Svedala

finns många fina tegelbyggnader som är värda att uppmärksammas, därför har vi med Leader Söderslätts bidrag fått möjligheten att under 2013 – 2014  driva ett projektet TEGELAKADEMIN.
Vi vill öka intresset, kunskapen och förståelsen för tegel och tegelarkitekturen. Samla in fakta, dokumentera, producera och sprida material om den unika tegelarkitekturen.
Projektet i Leaders regi är nu slut men Tegelakademin kommer att leva vidare. En ny förening ska bildas som ska jobba vidare med frågor som gäller de båda orterna, mer info kommer.


Årets Tegelpristagare 2017 Ulla Viotti

    Motivering:
"För att i sitt konstnärliga arbete på ett enastående sätt förenat tegel och konst"


 


Radioinslag på Radio Malmöhus, klicka och lyssna>>>

Artikel om Heby Tegelmuseum >>>

Tegelakademins pris 2015  Läs mer >>>

Läs om det avslutade Leaderprojektet>>>
Har du frågor kontakta oss, vår mailadress är:  i
nfo@tegelakademin.se


Fotograf i projektet: Jan Pontho, www.pontho.se
Ljudfilerna är producerade av Fredrik Emmerfors, www.ljudambassaden.se

 


Boken Se Teglet kommer att nytryckas och finnas tillgänglig i mitten av decemberFör husägare i Skurup som inte fått sin  bok och QR-kod (att fästa så att allmänheten kan läsa av den och få information om fastigheten) finns de att hämta på biblioteket i Skurup.


För husägare Svedala  
Bok och bricka Svedala finns att hämta i kommunhusets reception tel 040-6268000.

Ett samarbetsprojekt mellan Skurups och Svedalas kommuner.