Beskrivningar av utvalda tegelhus i Svedala, klicka på huslistan till vänster så för mer info om byggnaderna. 


Svedala, med Svedala station, uppstod efter tillkomsten av Malmö-Ystads järnväg (MYJ 1874) och Lund–Trelleborgs järnväg (1875), varigenom orten blev en järnvägsknut och flera industrier förlades dit. LTJ övertogs av staten 1938, tillfördes Statens järnvägar (SJ) 1940 och lades ned 1960. Sandvik SRP (tidigare Svedala–Arbrå), med ursprung i det av bland andra Åbjörn Anderson 1882 grundade Åbjörn Anderson & Co, är en stor arbetsgivare på orten och har varit en stor orsak till samhällets utbyggnad.

Läs om hur Svedala blev ett centrum för tegelteknikens utveckling
Tegelmästareskolan och tegelbruket av Richard Bern, klicka på pdf-symbolen

Källor;
Wikipedia
I teglets spår ISBN 91-86016-28-8
Svedala stationssamhälle/byggnadsinventering
Byggnadsinventering 1979/1980 Svedala Centrum