Här finns två Historiska och byggnadstekniska beskrivningar av Lindholmen och Svaneholm


Om Lindholmens borg 
Illustrationer och text Bertil Lundahl, modellen som visas är tillverkad av Tord Larsson (17 mb)


Om Svaneholms slott 

Utställningen om borgens utveckling är bl.a. baserad på de undersökningar som under senare år har gjorts av Staffan Löfberg, byggnadsantikvarie. Modellerna gjorda av Bo Bergsten (3 mb)