Sernerts klippböcker


(obs, stora filer, kan ta en stund att ladda ner beroende på bredbandets hastighet)

 

Den Lokalhistoriska gruppen på Skurups Bibliotek har fått förmånen att låna drygt etthundra klippböcker av Lotta Sernert för digitalisering. Klippböckerna har tillhört hennes far, fotograf Hans Sernert, som under ca femtio år samlade tidningsartiklar av stort lokalhistoriskt värde. Genom digitaliseringen vill vi tillgängliggöra materialet för alla som är intresserade.
Tidningsklippen har samlats i kronologisk ordning och innehåller främst artiklar om Skurupsbygden, ofta ackompanjerade av reportagebilder tagna av Hans Sernert för Ystads Allehandas, Skånska Dagbladets, Kvällspostens, Arbetets med flera tidningars räkning.

Efter hand som klippböckerna digitaliserats kommer de att läggas ut på bibliotekets hemsida under Lokalhistoriska gruppen på Skurup/Skånerum-sidan. Digitaliseringen som utförs av Regis i Malmö har kunnat inledas genom bidrag från Skurups Sparbanks ”En miljon för bygden”.

För att titta på filerna klicka på resp pdf symbol och vänta, öppnas i ett separat fönster.

Dokumentet är sökbart, tryck Ctrl+f så kommer sökrutan upp, eller gå till "redigera" på verktygsliten högst upp på dokumentet, på dropdownlisten så ser order sök. kicka på det. Skriv sedan in sökordet.
"bläddra" till nästa ord i dokumentet med entertangenten (den stora t
angenten som man byter rad med)

Till dokumentsidan>>>
(obs, stora filer upp till 95 mb, det kan ta en stund att ladda ner beroende på bredbandets hastighet)


 Med stöd av

Hans Sernert 1924-2008