Mottagare av Tegelakademins pris, 2018
Christian A. Petersen

Den 10 december 2019 fick Christian A. Petersen mottaga tegelakademins pris med motiveringen:"För att i sitt arbete visat på teglets möjligheter och för nyskapande och utveckling av färg och form"
En glad och något överraskad Christian som benämndes som  "Tegets Mozart" mottog priset vid en lunch för de 130 arbetarna på de tre tegelbruken som är Petersen Tegl www.petersen-tegl.dk
Klas Sundkvist, Mats Johnsson, Peter Mörck, John Andersson från Tegelakademin delade ut priset.

Tidigare mottagare av Tegelakademins pris

Tonny Malmborg 2015
Jonas Åkesson 2016
Ulla Viotti 2017
Christian A Petersen 2018
Sponsor av priset är Skurups Sparbank

 


Lyfter lokala byggskatter (från sparbankens webb)


Bildtext: Klas Sundkvist, Ann-Charlotte Oredsson och Christer Nilsson från Tegelakademin på trappan till LaRochehuset i Skurup. Huset, som har sitt namn efter familjen som ägde det, är byggt av Näsbyholmstegel och har tidigare huserat både bibliotek och äggcentral.

Skurup är fullt av vackra tegelhus som rymmer spännande historier om ett gediget hantverk. Att värna om den lokala historian och sprida kunskap och visa på dess betydelse för framtiden är något som medlemmarna i Tegelakademin brinner för. Föreningen är en av dem som tog emot ett bidrag ur Skurups Sparbanks Miljonen till sitt projekt Teglets skönhet.

– Det som gör byggnaderna så unika och intressanta här i Skurup är framförallt hur man använt teglet på ett så lekfullt sätt, säger Klas Sundkvist, vice ordförande för Tegelakademin i Skurup. Främst handlar det om handelsmän som ville skryta med sina verksamheter, men det finns också en omtanke om arkitektur.

I Skurup fanns flera mindre tegelbruk. Ett av dem var placerat centralt i Skurup, på det som idag är Tegelgatan. Med hjälp av bidraget från oss på Skurups Sparbank kan Tegelakademin, som idag består av 25 medlemmar, fortsätta sitt arbete med bland annat föreläsningar, guidade tegelpromenader i Skurup och med en spännande studieresa:

– Vi kommer att åka till Danmark för att besöka en stor tegeltillverkare som funnits i 250 år, berättar Klas. Vi vill se närmare på varför just Danmark blivit så framgångsrikt inom tegel och hur vi kan jobba vidare för att lyfta frågan om att återuppta hantverket lokalt i Skurup. Vi tycker att man borde öppna en tegelmästarlinje i Skurup, här finns mycket historia och en unik kunskap som borde tas till vara och som kan skapa arbetstillfällen lokalt i framtiden.

– Stödet från Skurups Sparbank är otroligt betydelsefullt och viktigt för oss i vårt fortsatta arbete, säger Klas. Vi är väldigt tacksamma för det!

Vill du veta mer om Skurups Sparbanks satsning Miljonen? Gå in på:http://bit.ly/miljonen

Bildtext: Klas Sundkvist, Ann-Charlotte Oredsson och Christer Nilsson från Tegelakademin på trappan till LaRochehuset i Skurup. Huset, som har sitt namn efter familjen som ägde det, är byggt av Näsbyholmstegel och har tidigare huserat både bibliotek och äggcentral.Jonas Åkesson, 
mottagare av Tegelakademins pris 2016

Jonas Åkesson tillsammans med Janette Kristensson från Skurups Sparbank som är sponsor till priset. 

Motivering: För renoveringen av fastigheten Kyrkogatan 25 (parken 10). Byggnaden har genomgått en vördsam renovering, man har bl.a. återskapat vackra  snickeridetaljer som känns igen från gamla fotografier.Även husen Kyrkogatan 38 (anna 11) det sk. Laroschhuset/ Thorsénhuset och Kyrkogatan 19 (mårten 17) har renoveras med stor varsamhet.

 


Huset på Järnvägsgatan 11 räddades.
Istället för att det skulle rivas, renoverades det. 

 Huset Järnvägsgatan 11,  Nu                                                           Då

 

Tegelakademins styrelse:

Ordförande: 
Klas Sundkvist

Info@tegelakademin.se


Boken Se Teglet är  nytryckt och finnas tillgänglig för försäljning.
Kontakta: info@tegelakademin.se