Beskrivningar av utvalda tegelhus i Skurup, klicka på huslistan till vänster så för mer info om byggnaderna.

De burgna köpmännen ville bo ståndsmässigt och byggde pampiga tegelhus som blivit arkitekturhistoria under namnet Skurups-gotiken. Det är snickarglädje och murarglädje med tinnar och torn och glada utsmyckningar uppåt väggarna.

Skurup skapades av framtiden. Eller med andra ord: Skurup kom med tåget! Det var  järnvägen som la grunden till det nya samhället. Rakt genom Skurups socken drogs järnvägen. Den blev privatägd. Det var den gamla jordägande adeln som satsade kapitalet. Därför kallades järnvägen  i folkmun Grevebanan.  Den behövdes bland annat för att på ett modernt sätt forsla fram betskörden till sockerbruken.

Året var 1874. Kring Grevebanan växte nya samhällen fram, som vid Munkaholm som växte till en tätort. Först kallades den nya bebyggelsen bara Stationen. Sen fick den namnet Skurup. Det blev ett folknöje att på söndagarna gå dit för att se tågen komma och gå.

År 1895 blev Skurup ett municipalsamhälle med stadsplan och viss beskattningsrätt. När byarna Saritslöv och Sandåkra  införlivades nästan tio år senare hade Skurup 1200 invånare. Tio år till gick och Skurup blev köping.  År  1971 bildade Skurup storkommun tillsammans med Rydsgårds och Vemmenhögs kommuner.

Gamla Skurups by var sedan medeltiden en känd marknadsplats. Driftiga handelsmän såg till att nya Skurup fortsatte den traditionen och snabbt blev en viktig handelsplats.