Sockerbolagets disponentvillor
Börringevägen 12 och 14


Fotograf: Jan Pontho
Fotograf: Jan Pontho


Fotograf: Jan Pontho

Sockerbrukets fabriksanläggning

Beskrivning


Samtidigt som själva Sockerbrukets fabriksanläggning byggdes, uppfördes en disponentbostad och något senare en kamrersbostad vid Börringevägen. De båda villorna är idag det enda byggnader som tydligt visar på Svedala råsockerbruks storhetstid. På andra sidan gatan, där själva fabrikanläggningen låg finns idag ett bostadsområde ”Sockerbruksområdet”. De båda patriciervillorna är fortfarande privatbostäder, med speciell arkitektur  parkliknande trädgårdar. Bakom byggs ytterligare ett bostadsområde, ”Segestrand”.