Dammgatan 3 Dammen 3 


Fotograf: Jan Pontho


Fotograf okänd

Beskrivning


Sällskapet för sedlighet byggde Betelkyrkan

Baptisterna, pingstvännerna,  kom till Skurup i slutet av 1800-talet. År 1895 bildades Sällskapet för upplysning och sedlighet. Det blev sedan baptistförsamlingen. År 1904 byggde församlingen en egen kyrka, Betelkyrkan i Skurup. Betel betyder Guds hus.

Det var församlingen föreståndare och pastor, 
N. Svensson, som gjorde ritningarna till bygget. Magnus Andersson byggde kyrkan. Han var också församlingsmedlem  och hade kommit till Skurup från Anderslöv.

Det kostade 7000 kronor att bygga kyrkan. Pengarna samlades in av pingsvänner runt om i landet och skänktes som gåva till trosfränderna i Skurup. Kyrkan fick två våningar. På nedre våningen blev det en större kyrksal och en mindre så kallad kollegiesal. Ovanpå bodde vaktmästaren. Ursprungligen fick kyrkan ett torn och en spira av koppar. 

Kyrkobyggnaden såldes 1939 till Anders Nilsson och blev privatbostad och är det fortfarande.