Järnvägsgatan 1,  Bjurling 19 Scrolla ner för fler bilder

Vid grevebanans tillkomst 1874 var det många Ystadköpmän som provade lyckan i Skurup, ofta i spannmålsbranschen. En del gick det bra för men för många blev det konkurs. Kan nämna några namn som Adolf Lindgren, Isak Nilsson, Rothstein, Johan Otto Bjurling och Otto Östberg.
Firma Bjurling och Östberg hade en spannmåls, trävaru och specerifirma i Ystad. De etablerade sig även i Skurup, köpte och sålde tomter samt lät uppföra omkring 1875 ett tvåvånings trähus vid Kyrkogatan 1.

Vid en auktion i maj 1875 annonserades ”Bjurling & Östbergs konkursmassa försäljning av 52 st. byggnadstomter i Skurup samt ovan nämnda hus (K-g 1)”. Båda dessa herrar har givit namn åt kvarteren Bjurling och Östberg.Saknar uppgifter om detta hus tidigaste år men troligen har även Ystadköpmannen Isak Nilsson en tid varit ägare.
Från 1886 fram till 1898 hade Carl Assarsson  en diverse och manufaktur och spannmålsaffär med ett brett sortiment från rågsikt, stenkol till mollskinnsbyxor. Det lär även ha varit en landgång från andra våningen till järnvägen, vilket gjorde det lättare att lasta spannmålssäckar. Assarsson var född  1860 i Östra Vemmenhög gift 1886 med Emelie f. Larsson. Hon var dotter till skollärare Mårten Larsson i Skurup. Troligen gick inte affären så bra utan 1898 flyttade familjen till gården Norrbacka som arrenderades av Svaneholm. Assarsson dog 1908.
Ungefär samtidigt hade Mårten Trulsson f. 1858 en maskin-affär som sålde bl.a. slåtter och skördemaskiner. Trulsson dog 1935.
1912 kan man i YA läsa ”det gamla Bjurlingska magasinet står nu färdigt med sin fasad och är en värklig prydnad för sin plats. Ägaren, byggmästare N.H. Nordén till både heder och beröm. Hela nedre våningen har inretts till icke mindre än säx affärslokaler som alla äro upptagna.
Den allra förste som blev färdig att flytta in var Anders S. Thulins urmakeri och optiska affär. Han hade tidigare haft sin affär i det då nya apotekshuset i den lokal som senare blev ”Huldas hörna”. Efter Thulin kom Realisationsaffären som innehades av polisföreståndaren A. Vollins hustru Nancy, detta var en tidig form a second hand affär, där nytt och gammalt såldes. Även ”Nya Garnboden” flyttade in, den ägdes av Hanna Sjögren, samtidigt flyttade ”Malmö Magasinet”  in i den östra lokalen, ägare var då Herman Nissalowitz. I en av lokalerna startade trädgårdsmästare F.J. Ohlsson  ”Skurups, frö, växt- och blomsterhandel”. På andra våningen startade snickare Johan Johansson en möbelaffär som senare övertogs av Sven Begman och fick namnet ”Skurups Möbelaffär”

Malmö Magasinet var den affär som fanns längst i fastigheten nästan 100 år. Efter Nisalowitz blev Wolf Wolowsky ny ägare 1919 både till butiken och fastigheten.   1913 hade Carl Roos blivit föreståndare för butiken vilken han övertog 1927, köpte fastigheten 1939. Ny ägare till affären blev det 1965 då Knut Nilsson tar över och 1990 tar sonen Lars- Johan över och driver den i nästan 20 år då affären lades ner. Strax efter dog Lars Johan.
En annan affär som fanns länge var hattaffären ”Chic” som startade 1926 av Naemi Westerdal. Andra ägare till denna butik var 1935 Andrea Chrisander, 1939 Annie Palmér(Annie Palmeér flyttade till Älmhult, hon blev över 100 år gammal), 1959 Solveig Almkvist som drev firman till 1967 då den upphör.

Omkring 1940 flyttar ”Nya Garnboden” in i grannfastigheten Järnvägsgatan 3. Nya hyresgäster blir 1942 Conditori Centrum som hade startats av Ingvar Svensson på Kyrkogatan 22.
Trädgårdsmästare F.J. Olssons blomsterhandel övertogs 1928 av Ivar Jansborn som även startar en Handelsträdgård på Mårtensgatan 5. Jansborn anlägger även stadsparken i Skurup.

I Fastigheten som Agne och Inger Nilsson köpte 1974 och fortfarande 2014 äger har under årens lopp funnits en del andra butiker. Inne på gården var under många år cykelverkstad bl.a. Arthur Sjögren, Herman Hansson, Allan Andersson m.fl.


Fotograf: Jan pontho 
Fotograf okänd


Fotograf okänd

Beskrivning


Den s.k. Bjurlingska fastigheten byggt omkring 1880. Från början ett trähus där Carl Assarsson hade spannmålsrörelse. I huset har funnits ett otal affärer bl.a. Malmömagasinet som startade 1912.