Kyrkogatan 10, Macklean 7 (Mackleanskolan) Scrolla ner för fler bilder


Fotograf: Jan Pontho


Fotograf okänd

Den förste skolläraren hette Mårten Larsson och kom från Hemmesdynge till Skurup 1847.När han slutade som lärare 1877 köpte han upp en del mark i Skurup.

Boningshuset till hans gård var Kyrkogatan 19 som senare blev Nygrens möbler, idag finner vi Porla Kusin i detta hus. Mårten Larsson har även fått ge namn åt dagens Mårtensgatan strax intill huset. Mårten Larssons efterträdare hette Anders Hammarlund. 

 Skolan upphörde 1926 och inköptes då av Per Hansson (1885-1979). Han hade tidigare varit förman hos byggmästare N.H. Nordén. 
På grund av hälsoskäl blev han tvungen att avbryta denna bana och övergick till affärsverksamhet.

Per Hansson ändrade om fastigheten från skola till affärslokal och fem bostadslägenheter.

Inne på gården inreddes en bilverkstad där Manfred Almkvist, Johanna Museets grundare, en tid hade sin verkstad.
Förutom specerier, vilt och ägg sålde Per Hansson även oljor och bensin. Utanför butiken fanns en bensinpump av märket Caltex och på väggen fanns en varuautomat som var vanligt vid den här tiden.

Per Hansson var även uppfinnare och han blev beviljad patent på ett flertal produkter, bl.a. en lossningsanordning för betvagnar.

På 1930 talet fanns ”Ekdahls Foto och Pappersaffär” i en del av huset och på 1940 talet fanns det ett skomakeri och en toffelaffär, innehavaren till denna hette Emil Selmer.

1957 tog Per Hanssons son Per- Einar (1925-1999) över butiken.

 På 1960 talet hade Knut Olsson, som startat firman ”Flora Blommor” på Södergatan 27 en filial lokalen.

En tid fanns det en affär som hette ”Kläder och Sånt” i huset.
 I många år har firman BA Bildelar huserat i lokalerna som man lämnade 2013 och flyttade till nya lokaler på Östra Industriområdet.

Beskrivning till karta över Mackleanska trädgården:

Spetsen är mot Femkorset, övre delen mot Södergatan och nedre mot Kyrkogatan.Det vänstra skolhuset måste vara där BA-Bildelar har funnits, hus nr 2 (uthus) nuvarande Elglimten, det högra måste ha legat där Elglimtens parkering finns.

Kartan kan vara så gammal som från 1850 talet.

 

 

 

 

1. Skolhus
2 Uthus
3. Kompost
4. Köksträdgård
5. Fruktträd
6. Fruktbuske
7. Gräsplan
8. Bosquet
(Enl. Wikipedia, översatt fr. engelska: Boské eller lövteater, är en mindre, formbunden plantering med häckar av klippta träd, som var ett vanligt inslag i barockens trädgårdskonst.)
9. Skyddsplantering
10. Lusthus
11. Grupp
12. Häck
13. Barnens Planteringsland

 

 

Beskrivning


Huset byggdes år 1846 som Rutger Mackleans skola och är uppfört i tegel som kan vara det gula Svaneholmsteglet. Huset är ett av de äldsta bevarade husen i Skurup. 

Kammarherre Carl Johan Hallenborg på Svaneholm hade ett stort intresse för skolutbildning. Han skänkte ett tunnland mark vid det ”nya” femkorset och en summa pengar så att skolan kunde byggas. Skolan var klar 1846 enligt en inskription på den norra delen av huset.

Enligt bifogade karta, upphittad av Christer Nilsson fanns det även en trädgård till skolan, kallad Mackleanska trädgården.

Den utbredde sig mellan Kyrkogatan och nuvarande Södergatan (tidigare Norrgatan) och ända fram till Femkorset. I trädgården fanns särskilda odlingslotter för skolbarnen som säkert fick betyg även i trädgårdsskötsel, detta var brukligt åtminstone in på 1930 talet.

Scrolla ner för mer information.