Kyrkogatan 25, Parken 10 Scrolla ner för fler bilder


Fotograf: Jan Pontho


Fotograf okänd

Beskrivning


Det som nu är Restaurang SARA och äges av Jonas Åkesson var tidigare ett av det äldsta företaget i Skurup nämligen AB Hans Anderssons timmer, spannmåls och fodervaruaffär. Hans Andersson drev först rörelse i Dalköpinge och Alstad men utvidgades 1881 med denna filial i Skurup.Firman hade först sina bopålar söder om järnvägen, där Hans Andersson lät uppföra en magasinsbyggnad ungefär där nu parkeringen vid posten ligger(riven).

Åren 1885-1890 arrenderade Hans Andersson  Erik Wickströms timmer och spannmålshandel vid Femkorset (nuv. Woody).1891 övertogs den rörelse som A.G. Lindgren från Ystad igångsatt 1876 strax intill järnvägen (Kyrkogatan 25). Vid överlåtelsen fanns den äldre vinkelbyggnaden utmed gatan och i själva hörnet fanns det en butik. Hans Andersson lät bygga ett nytt spannmålsmagasin i tre våningar inåt gården. Tomtområdet österut användes som timmergård. Tomten närmast det som nu är idrottsplats iordningställdes en vacker park som uppläts  för möten och sammankomster (nu borta)