Långgatan 22  Kvarteret Korpen Scrolla ner för fler bilder


Fotigraf: Jan Pontho

Beskrivning


Byggt och ritat av arkitekt Axel Larsson 1913.

Huset är i 1 ½ våning och med sadeltak. Teglet är synligt i bottenvåningen men övre våningen är putsad i fält vilka har indelats av horisontella band. Övre våningens fönsteromfattningar och hörn har utsparad tegel. Ovan fönstren på bottenvåningen löper dubbla lister (gesimser) formtegel. Våningarna markeras av en list (gesims) i tre skift där det mittersta skiftet har varannan svartglaserad sten. Även sockeln har dekorerats med en fotlist (fotgesims) av formtegel.