Malmövägen 8


Fotigraf: Jan Pontho


Beskrivning


Kyrkskolan, den äldsta delen av skolan byggdes 1913 av byggmästare Anders Pettersson (Kyrkopetter).

Den är bygd i vinkel och har sadeltak med taktegel. Sockeln och portalen över huvudentrén är murade av huggna stenblock. Ovanför portalen finns en frontespis med ett upptill rundbågigt fönster. Under takfoten på båda huskropparna löper en slät list (gesims) av utskjutande tegelstenar. Därunder finns en i muren försänkt putsad bård, där överkanten är upprepat bågformig. På både gavel- och fasadväggarna i höjd med fönstrens överkant finns partier med snett kantställda tegelstenar.