Pilgatan 6 Scrolla ner för fler bilder


Fotigraf: Jan Pontho

Fotograf: Jan Pontho

Beskrivning


Lantbrukare Lars Månsson på Marbäcksgården lät 1925-26 bygga huset till sig och sina barn. Arkitekt och byggmästare var Anders Pettersson ”Kyrkopetter”. Det är i 1 ½ plan med taken täckta med taktegel och en centralt placerad frontespis med brutet tak. Mitt på fasaden finns också ett burspråk vars tak utgör en balkong. Burspråket har samma bredd som frontespisen och är krönt med en murad pallisad runt balkongen. Huset är sannolikt byggt av handslaget svedalategel. Huset är dekorerat längs takfoten och längs alla takkanter med tandade taklister (takgesimser) i flera skift. Tvärs över frontespisen, i höjd med dess takfot, finns ett listverk (gesims) med inslag av formtegel. Närmast hörnen är vart fjärde tegelskift något utskjutande vilket ger intrycket av hörnpelare. Fönsteromfattningarna är insparade från övriga fasaden.