Repslagaregatan 1 Folkets Hus, Kvarteret Ulven Scrolla ner för fler bilder


Fotigraf: Jan Pontho

Beskrivning


År 1904 tillsatte Arbetarkommunen den kommitté som fick i uppdrag att verka för andelsteckningen till ett Folkets Hus i Svedala. När 224 andelar var tecknade bildades Arbetarnas fastighetsförening u.p. a. i Svedala. Föreningen fick i uppgift att bygga och sedan förvalta ett Folkets Hus. 

Intresset var stort och andelsteckningen gick framåt men det var först 1907 som man vågade sig på att fatta ett definitivt byggbeslut och redan i november samma år stod Svedala Folkets Hus färdigt. Med detta nybygge hade arbetarrörelsen i Svedala erhållit en samlingsplats som fick stor betydelse. Enligt en dåtida tidningsnotis var det dessutom ett av de största och vackraste Folkets Hus på den skånska landsbygden. Ritningarna gjordes av Anders Andersson. 

1922 köptes mer mark in till en park med dansbana. 1939 gjordes en om- och tillbyggnad och 1947 rustades lokalerna upp ytterligare. Folkets Hus förde en tynande tillvaro under 50-60-talen och 1974 köpte Svedala kommun fastigheten. År 1978 avslutades en omfattande om- och tillbyggnad och sedan dess har Folkets Hus hyst otaliga möten, företagsträffar, privata fester, teatrar, dans- och musikevenemang, mässor etc.

Källa: Text av Bo Sahlée i samband med Folkets Hus 100-årsjubileum