St Torggatan 11, Rutgerskolan, Östberg 9-12 Scrolla ner för fler bilder


Fotograf: Jan Pontho


Fotograf okänd

Beskrivning


Den första skolan som byggdes i nuvarande centrala Skurup var den s.k. Mackleanska skolan. Huset finns kvar och ligger på Kyrkogatan 10, i detta hus fanns i många år BA-Bildelar.

Då elevantalet i början av 1880 ökade uppstod behov av ytterligare skolhus. Man uppförde på Kyrkogatan 12 ett nytt skolhus. Den förste läraren här var Carl-Peter Palin. Så skolan kom att kallas för den Palinska skolan. Både Mackleanska skolan och Palinska skolan upphörde att vara skola 1926.

Befolkningen i Skurup hade ökat så en ny ståtlig skola stod klar 1927. Det var den s.k. Rutgerskolan som byggdes av Skurupsbyggmästaren Jöns Jönsson vilket blev hans sista ”storbygge”. När det blev obligatorisk 9-årig skolgång byggdes i slutet av 1950-talet den nya Mackleanskolan.I nuvarande Rutgerskolan går nu ungefär 200 elever i årskurserna 1-6. I skolan finns tre fritidshem, Junibacken, Körsbärsdalen samt Bullerbyn. Fritidshemmen har barn som går de tre första åren på skolan och fritidsklubben har barnen som är äldre.

Som kuriosa kan nämnas att i en av de sista filmerna med Edvard Persson som hette ”Blå Himmel” från 1955 spelades många av scenerna in på Rutgerskolan.