Stortorget 10, Östberg (scrolla ner för historiska bilder)


Fotograf: Jan Pontho

Beskrivning


Skurups Sparbank startade 1881, den första tiden höll man till på Kyrkogatan 19. För sex kronor per sammanträde hyrde man här ”två uppvärmda rum” av änkefru Bothilda Larsson fram till 1886. Sedan höll man till i det s.k. Radlerska huset på St. Torggatan 10 (nu rivet) som man köpt för 6200 av änkefru Anna Olsson. 1898 beslutar Sparbanksstyrelsen på ett möte att uppdraga åt byggnadskommittén att ombesörja ritningar för ny Sparbanksbyggnad. I februari 1898 beslöt styrelsen antaga ett av arkitekt A. Stenberg i Malmö förslag till nybyggnad att uppföras på den nuvarande sparbankstomten vid Stortorget. 

Det blev byggmästarna Jöns och Ola Jönsson som fick uppdraget till en kostnad av 23000 kronor samt även en ekonomibyggnad inne på gården till en kostnad av 1917 kronor. Husen byggdes av tegel från Börringe Tegelbruk. Från Skånska Handelsbanken hade 1897 inkommit en anhållan att få disponera en del av bankens hus för sitt avdelningskontor i Skurup. Ända till 1925 stannade Skånska Handelsbanken eller Skånska Kreditaktiebolaget som banken kom att heta efter 1919. Efter denna banks avflyttning användes dessa rum vid styrelsemöten.
Bland långvarigt anställda bankdirektörer kan nämnas Jöns Jönsson (ej byggmästaren), Detlof Andersson som när han gick i pension 1958 hade jobbat på banken i 46 år. Han efterträddes av Åke Bokander mellan åren 1958 och 1984. Efter honom kom bl.a. Bengt Ågren och Ebbe Weiderup. Bankdirektörerna hade flera av dem sin bostad på andra våningen.

En intressant sak är att under andra världskriget transporterades avskrifter av bokföring, säkerhets och värdehandlingar till ett bergvalv i Småland.

En större renovering av bankhuset gjordes 1961. En stor om och tillbyggnad gjordes under början av 1980-talet. Den nya tillbyggnaden kom att ligga på den tidigare rivna Telegrafverkets hustomt. Ytterligare tillbyggnad har gjorts senare

  
Arkitektritning av huset Kyrkogatan 13, klicka på pdf-symbolen